Mời Thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ triển khai, đào tạo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone – Địa chỉ:  tầng 3, Số 18, Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 9387284. 2. Tên dự án: Trang bị tính năng mới cho hệ thống phân phối VAS (mSocial) […]

Mời Thầu: Trang bị hệ thống kết nối, trừ cước và quản lý các Gói dịch vụ, nội dung của CP

A. THÔNG TIN CHUNG:  1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiPone – Địa chỉ:  tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trang bị phần mềm, đào […]

Mời Thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm phục vụ nâng cao chất lượng dịch vụ nhắn tin SMS

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone thuộc Tổng công ty viễn thông MobiFone – Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà MobiPone Duy Tân, 5/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; – […]

Mời Thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm hệ thống dịch vụ GTVT

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trong tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone – Địa chỉ: tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây dựng và triển khai […]