Mời thầu : Trang bị kháng bù ngang dự phòng và hệ thống giám sát dầu online trạm biến áp 500kV Đà Nẵng

 A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Công ty Truyền tải điện 2. – Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Linh – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng. – Điện thoại: 0511 2225610. – Fax: 0511 2220777. 2. Tên dự án: Trang […]