Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức – Địa chỉ: Phòng TCKT – Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 33861267; Fax: (04) 33861267. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Bệnh […]