Mời chào hàng: Triển khai vắc xin Sởi – rubella trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2013 – 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương – Địa chỉ: số 1 Yersin, Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 38214680; Fax: (04) 38213782. 2. Tên dự án: Triển khai vắc xin Sởi – rubella trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2013 – 2015 4. Chủ […]