Mời Thầu: Trụ sở UBND xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA XDCB & hỗ trợ bồi thường di dân TĐC huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu – Địa chỉ: Khu 26 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; – Điện thoại/Fax: 0231.3787.130. 2. Tên dự án: Trụ sở UBND xã Nậm cẩn, […]