Mời Thầu: Tăng cường cơ sờ vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất truyền âm các chương trình phát thanh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Âm thanh – Đài Tiếng nói Việt Nam – Địa chỉ: 39 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.8254796. 2. Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất truyền âm các chương trình […]