Mời Thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh – Địa chỉ: tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện […]