Mời Thầu: Hệ thống thang máy

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum – Địa chỉ: số 258A Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum; – Điện thoại/Fax: (060) 3866261. 2. Tên dự án: Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh – […]