Mời Thầu: Thi công xây dựng nhà công vụ số 2 trường Đại học Chính Trị

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Bên mời thầu: Trường Đại học Chính trị/Bộ Quốc phòng Gói thầu: Thi công xây dựng nhà công vụ số 2 Dự án: ĐTXD nhà công vụ số 2 Trường Đại học Chính trị Nguồn vốn: NS quốc phòng Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong […]