Mời Thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị thay thế 02 phòng thực hành tăng cường cơ sở vật chất

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Lao động – Xã hội – Địa chỉ: số 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 5566262; Fax: (04) 35566873. 2. Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất 4. Chủ đầu tư: Trường Đại […]