Mời chào hàng: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Trường Mầm non An Thượng Gói thầu: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non Dự án: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường […]