Mời chào hàng: Xây lắp và cung cấp thiết bị Cải tạo khu trung tâm Trường mầm non Hoa Sen

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Mầm non Hoa Sen – Địa chỉ: khu Trung tâm xã Việt Hùng, Đông Anh, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cải tạo khu trung tâm Trường mầm non Hoa Sen, xã Việt Hùng 4. Chủ đầu tư:  Trường Mầm […]