Mời chào hàng: Nâng cấp, sửa chữa Trường quay S10 cũ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Mỹ thuật – Đài THVN – Địa chỉ: số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 62735366; Fax: (04) 62735367. 2. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường quay S10 cũ 4. Chủ đầu tư: Trung tâm Mỹ thuật […]