Mời Thầu: Phần xây Lắp công trình nhà học 3 tầng 12 phòng trường THCS

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An – Địa chỉ: Văn phòng UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; –  Điện thoại:  0383 866 157. 2. Tên dự án: Nhà học 3 tầng 12 phòng trường THCS […]