Mời chào hàng: Xây lắp – Cải tạo nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Dục Tú

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu học Dục Tú – Địa chỉ: xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cải tạo nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Dục Tú 4. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Dục Tú 5. Tên […]