Mời Thầu: Xây lắp Trường Tiểu học số 1 Hòa Khuông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án DTXD huyện Hòa Vang – Địa chỉ: –  Điện thoại: 0511.3696.087. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án DTXD huyện Hòa Vang 5. Tên gói thầu: Xây lắp Trường Tiểu học số 1 Hòa Khuông […]