Mời Thầu: Mua sắm 47 bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật số

Tên bên mời thầu: ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH DI LINH Địa chỉ: 711 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại/Fax/E-mail: 063. 3870356– truyenthanhthdilinh@gmail.com Mã số thuế: 5800970860 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Mua sắm 47 bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật […]