Mời Thầu: Tổ chức truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam trên Đài truyền hình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng cục Du lịch – Địa chỉ: 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Tổ chức truyển thông thương hiệu du lịch Việt Nam trên Đài truyền hình 4. Chủ đầu tư: Tổng cục Du lịch 5. Tên […]