Mời đấu thầu Cung cấp lắp đặt 02 tủ nguồn UPS 10KVA cho Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ – TỦ NGUỒN ÚP 10KVA Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu mời thầu Cung cấp lắp đặt 02 tủ nguồn UPS 10KVA   – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu. – Tên gói thầu: Cung cấp […]