Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án thành phần 1, 2 tại Vĩnh Phúc

  Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án GTNT 3 – Sở GTVT Vĩnh Phúc Địa chỉ: Số 9 Mê Linh, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3717333,                          Fax: 0211.3862.700 Mã ĐVQHNS: 1041529 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: VP:1 –TV:4 – Tư vấn giám sát thi […]

Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban quản lý dự án khu vục phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Dự án: ĐTXDCT Trụ sở PGD Trần […]

Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Bên mời thầu: Ban quản lý các công trình xây dựng do Sở Tài chính Tuyên Quang làm chủ đầu tư Gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dự án: Đường Vinh Quang – Bình Nhân (ĐH.06), huyện Chiêm Hóa, tỉnh […]

Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; –  Điện thoại: 0253.810187. 2. Tên dự án: Nhà nghỉ Nhà khách A1 – Văn phòng UBND tỉnh 4. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND […]