Mời Thầu: : Tư vấn khảo sát xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng đường và cầu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức – Địa chỉ: lầu 1, Phòng D14, số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Binh Thọ, quận Thủ Đửc, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án:  Xây dựng đường và cầu Bà Cả, phường […]