Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án NN và PTNT An Giang Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án: Kiểm soát lũ vùng Tây Sông Hậu, tỉnh An Giang Nguồn vốn: vốn ngân sách tỉnh + Ngân sách trung ương Hình thức lựa chọn […]

Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Quản lý đô thị huyện Bắc Hà – Địa chỉ: tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; –  Điện thoại: 0203.880.163. 2. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 4. […]

Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán và lập hồ sơ mời thầu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An – Địa chỉ: –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Dự án thành phần 1 – Dự án đầu tư xây dựng công trình sủa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước […]

Mời thầu: Tư vấn, thiết kế, cải tạo, bảo trì Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM – Địa chỉ: số 35  Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Lầu 7-Phòng 706); –  Điện thoại: 08.22168240; Fax: 08.22205399. 2. Tên dự án: Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa […]

Đấu thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT – BQL lưới điện TP-HCM

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TƯ VẤN Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình   – Bên mời thầu – Ban quản lý dự án lưới điện TP. […]