Mời Thầu: Tư vấn Lập đồ án Quy hoạch xây dựng sân vận động mới Trà Vinh

Tên bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 07 Phan Châu Trinh, phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743. 862 426  /fax: 0743 866 835. Mã số thuế:………………………………………………………………………………….. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Tư vấn Lập đồ án Quy […]

Mời Thầu: Tư vấn lập đồ án quy hoạch

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Quản lý đô thị thành phố Cà Mau – Địa chỉ: số 77, đường Ngô Quyền, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; –  Điện thoại: (0780) 3 837 097;   Fax: (0780) 3 590 881. 2. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết […]