Mua sắm trang thiết bị văn phòng – Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG   – Tên cơ quan: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2012 – Nguồn vốn: Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012 (Chương […]

Mua sắm trang thiết bị văn phòng – Chi Cục Thú y tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Chi Cục Thú Y – tỉnh Điện Biên mời đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn tại Chi cục Thú y Tỉnh Điện Biên.   – Tên Bên mời thầu: Chi Cục Thú Y […]

Mời đấu thầu Mua sắm phương tiện làm việc nội thất – Cục Thuế tỉnh Kon Tum

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT Cục Thuế tỉnh Kon Tum mời đấu thầu Mua sắm phương tiện làm việc nội thất trụ sở lắp đặt cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum   – Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Kon Tum. – […]

Mời đấu thầu Mua sắm đồ gỗ cho Chi cục thuế huyện Mộ Đức

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG ĐỒ GỖ Chi cục thuế huyện Mộ Đức mời thầu Mua sắm đồ gỗ   – Tên Bên mời thầu: Chi cục thuế huyện Mộ Đức – Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ – Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước. – Nguồn vốn: […]

Đấu thầu Mua sắm lắp đặt bàn ghế tủ văn phòng cho Chi cục thuế Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO ĐẦU THẦU HÀNG TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT Cục thuế Nghệ An mời thầu Mua sắm lắp đặt bàn ghế tủ văn phòng tại Trụ sở làm việc Chi cục thuế Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.   – Tên Bên mời thầu: Cục thuế Nghệ An: – Tên gói thầu: […]