Đấu thầu thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán San nền – Apec

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG GỬI THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán hạng mục: San nền, giao thông, cấp thoát nước – GD1 – Khu 2 thuộc dự án: “Xây dựng và kinh doanh HTKT KCN nhỏ và […]

Đấu thầu Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công dự toán San nền Khu công nghiệp Điềm Thuỵ

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU:  CHÀO GIÁ CẠNH TRANH TƯ VẤN THẨM TRA Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán hạng mục: San nền khu 10 ha thuộc dự án: “Khu công nghiệp Điềm Thuỵ”, xã Điềm Thuỵ, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, và xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái […]