Mời Thầu: Tư vấn tiếp thị xã hội bao cao su VIP Plus

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng tại thành phố Hà Nội – Địa chỉ: đường Tô Hiệu kéo dài, quận Hà Đông, Hà […]