Mời chào hàng: Cung cấp văn phòng phẩm cho Văn phòng Tổng cục Hải quan

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Tổng cục Hải quan – Địa chỉ: Tầng 1, phòng 101, phòng Tài vụ – Quản trị, Văn phòng Tổng cục Hài quan, lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa,  Cầu Giấy, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: […]