Mời chào hàng: Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2015 cho đề tài: 104.04-2014.36

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705 Mã số thuế: 0100405465 Đề nghị đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau: Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2015 cho […]