Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình xã Vĩnh Lộc B

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Địa chỉ: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 178 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, TP. HCM –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Phát triển mạng lưới cấp […]

Mời Thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp – Địa chỉ: Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội –  Điện thoại: 043.3550648; Fax: 043.3526679 2. Tên dự án: […]