Đấu thầu mua sắm thiết bị y tế – TT Y tế DP Bình Định

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ    I. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định. – Địa chỉ : 368 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình […]

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Lạng Sơn mời đấu thầu mua bán thuốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TỈNH LẠNG SƠN THÔNG BÁO MỜI THẦU   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan : Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Tỉnh […]

Đấu thầu dự án nâng cấp, mở rộng- BV ĐK khu vực Ninh Sơn, Ninh Thuận

  Đấu Thầu Dự Án Nâng Cấp, Mở Rộng Bệnh Viện Đa Khoa khu vực Ninh Sơn, Ninh Thuận A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn. – Địa chỉ: Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. […]

Mời đấu thầu Trang thiết bị y tế Bệnh viên Đa Khoa Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG   Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long  – Tên gói thầu: Thiết bị y tế. – Tên dự án: Dự án đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long […]

Đấu thầu mua trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng mời đấu thầu trang thiết bị y tế phục vụ cận lâm sàng gồm Hệ thống X quang cắt lớp điện toán 2 lát cắt và Hệ thống X quang kỹ thuật số. A. Thông tin chung về chủ đầu […]

Mời đấu đầu thiết bị y tế lần 2 – Trung tâm y tế Lâm Hà

 THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG TÂM Y TẾ LÂM HÀ TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU LẦN 2 CÁC GÓI THẦU: 2, 3, 4 THUỘC KẾ HOẠCH: MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT, PHIM XQUANG, VẬT TƯ CHỈNH HÌNH NĂM 2012.   Ngày 14/9/2012 Trung tâm y tế Lâm Hà đã […]

Mời đấu thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Lâm Hà

THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ – BỆNH VIỆN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ,TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH   Trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời […]

Mời chào hàng thiết bị y tế kit sét nghiệm virus Tp.HCM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG – Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Tên gói thầu: Kit xét nghiệm kháng thể kháng virus lở mồm long móng serotype O (FMD­O) – Tên dự án: – Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí chương trình giám sát dịch tễ trên đàn […]

Mời đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp năm 2012, – Tên Dự án: Nguồn mua sắm tài […]

Mời đấu thầu trang thiết bị khám chữa bệnh tỉnh Lâm Đồng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ,TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH Trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Thời gian […]