Mời Thầu: Thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban QLDA quận Thanh Xuân Gói thầu: Thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng Dự án: Nguồn vốn: vốn NS quận Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày […]