Mời Thầu: Mua dược liệu, vị thuốc Y học Cổ truyền, gồm 265 mặt hàng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc – Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; –  Điện thoại: (02113) 861057. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc 5. […]