Mời thầu: Cung cấp Máy tính xách tay chuẩn Quân sự của Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội – Địa chỉ: Tòa nhà Viettel 20 tầng – Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Nghiên cứu sản xuất […]

Mời thầu: Chế tạo thùng xe chuyên dụng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Địa chỉ: Tòa nhà Viettel 20 tầng, khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam; –  Điện thoại: 0978 978 069 (liên hệ: Hà Thị Thu Hằng). 2. Tên dự án: Chế tạo thùng xe […]