Mời chào hàng: Mua bộ vật tư linh kiện điện tử để phục vụ chế tạo thiết bị đo xa laser

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện vật lý kỹ thuật/Viện KH-CN Quân sự – Địa chỉ: số 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.836.1110. 2. Tên dự án: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và tích hợp thiết bj đo xa laser với hệ thống quan sát […]