Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp phát triển mạng lưới cấp nước xã

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên/ Công ty CP cấp nước Trung An – Địa chỉ: số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM; – Điện thoại: 08 35883481 – 08 35883474; Fax: 84 […]