Mời Thầu: Xây dựng Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ thôn Phúc Trạch

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Thống Nhất – Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Thống Nhất, huyện Thuờng Tín, TP Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: UBND xã Thống Nhất 5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 01: Toàn bộ phần […]