Mời Thầu: Hoàn thiện Nhà giải phẫu bệnh lý chuyển thành nhà điều trị khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Mèo Vạc

  Tên Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc Địa chỉ: Thị trấn Mèo Vạc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 02193 871113.    Fax: 02193 871113.  Email: bvđkmv@.gov.vn Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình. “Gói thầu dành […]