Mời Thầu: Xây dựng công trình chợ xã Tân Phú

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: UBND xã Tân Phú Gói thầu: Xây dựng công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Chợ xã Tân Phú (Giai đoạn 2) xã Tân Phú, huyện Quốc oai, TP. Hà Nội Nguồn vốn: Ngân sách xã, ngân […]