Mời đấu thầu San lấp mặt bằng, Xây lắp trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Mời đấu thầu San lấp mặt bằng, Xây lắp trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng […]

Kế hoạch thầu xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC – CAM LÂM – KHÁNH HOÀ Kho bạc Khánh Hoà thông báo kế hoạch thầu xây dựng công trình: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa   1. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa – […]

Đấu thầu thi công xây lắp dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước – Cam Lâm – Khánh Hoà

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU THI CÔNG XÂY LẮP TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC –  CAM LÂM – KHÁNH HOÀ Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa mời thầu thi công xây lắp: Gói thầu thi công xây lắp dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm, Khánh Hoà   – Tên Bên mời […]

Thành phố Hồ Chí minh mời đấu thầu thi công xây lắp Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quận 11

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG – ĐẤU THẦU XÂY LẮP Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí minh mời thầu thi công xây lắp  – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí minh – Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp – Tên dự […]

Mời đấu thầu xây dựng cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước – An Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC KHO BẠC NHÀ NƯỚC – AN GIANG Kho bạc Nhà nước An Giang mời thầu xây dựng công trình cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước An Giang.   – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước […]

Mời đấu thầu Xây lắp Trụ sở Kho bạc nhà nước – Tuy Phước, Bình Định

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC – TUY PHƯỚC , BÌNH ĐỊNH   – Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bình Định – Tên gói thầu: Xây lắp Trụ sở KBNN Tuy Phước, Bình Định – Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở […]

Mời đấu thầu xây lắp Cải tạo mở rộng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Kông Chro – Gia Lai

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CẢI TẠO TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC  – KÔNG CHRO – GIA LAI    – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Gia Lai – Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp  – Tên dự án: Cải tạo mở rộng Trụ sở Kho bạc Nhà nước […]

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long mời thầu thi công Xây lắp Trụ sở làm việc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP   – Tên bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long. – Tên gói thầu : Gói thầu thi công Xây lắp. – Tên dự án : Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bình Tân, Vĩnh Long. – Nguồn vốn : Vốn đầu tư […]