Mời Thầu: Xây dựng Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Thống Nhất – Địa chỉ: Trụ sờ UBND xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Nhà văn hóa thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín; Hạng mục: Nhà văn hóa và các […]