Mời đấu thầu xây dựng làm kè đê tả sông Thao

 THÔNG BÁO MỜI THẦU 1. Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đê điều – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ. 2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: – Gói thầu: Làm kè hộ chân bằng lăng thể đá hộc thả rời đê tả sông Thao […]