Mời chào hàng: Xây dựng mới, cải tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Vĩnh Ngọc – Địa chỉ: xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; –  Điện thoại:  (043) 9545 052. 2. Tên dự án: Xây dựng mới, cải tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc 4. […]