Mời thầu: Xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Lộc, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Vân Nam – Địa chỉ: UBND xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội; –  Điện thoại:  (043) 3924019. 2. Tên dự án: Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Lộc, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ 4. Chủ đầu tư: UBND xã Vân […]