Mời Thầu: Xây dựng nhà hội trường xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Vĩnh Tân – Địa chỉ: UBND xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Công trình: Công sở xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Lộc – Hạng mục: Nhà hội trường 4. Chủ đầu tư: UBND xã […]