Mời đấu thầu thi công xây lắp nhà thi đấu huyện Nam Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang. – Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp Nhà thi đấu. – Tên dự án: Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Nam Giang; Hạng mục: Nhà thi đấu. – Nguồn […]