Mời Thầu: Thi công xây dựng nút giao thông Bắc Hồng

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội Gói thầu: Gói thầu số 2B: Thi công xây dựng nút giao thông Bắc Hồng (phần đường gom và hệ thống hạ tầng kỹ thuật) Dự án: ĐTXD nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng […]