Mời thầu: Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế – Địa chỉ: Ngõ 135 Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 37368315 (máy lẻ 11), Fax: (04) 37368319. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – […]