Mời thầu: Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số chuyên dùng của Bộ Y tế

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế – Địa chỉ: P201, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Ngõ 135 Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 37368315 (máy lẻ 11); Fax: (04) 37368319. 2. Tên dự […]