Đấu thầu cải tạo mở rộng bãi đỗ xe và xây dựng các hồ cảnh quan khu di tích Đền Hùng

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU XÂY DỰNG KHU DI TÍCH ĐỀN HÙNG   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng. – Địa […]

Đấu thầu Thi công xây lắp hạng mục Hạ tầng kỹ thuật khu vực I Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THI CÔNG XÂY LẮP HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng Thi công xây lắp hạng mục Hạ tầng kỹ thuật khu vực I (từ nhà đón tiếp đến chợ quê giữa các tuyến giao thông 3,6 và 7) thuộc dự án đầu tư Trung tâm […]

Mời đấu thầu xây dựng làm kè đê tả sông Thao

 THÔNG BÁO MỜI THẦU 1. Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đê điều – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ. 2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: – Gói thầu: Làm kè hộ chân bằng lăng thể đá hộc thả rời đê tả sông Thao […]

Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu:Gói số 15: Xây dựng nhà thư viện.

Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu:Gói số 15: Xây dựng nhà thư viện. Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2012 đến trước 9 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2012. Địa điểm bán HSMT: Phòng tài chính – kế toán, Trường […]