Thông báo mời thầu – Thi công xây dựng Thủy điện Trà Xom

THÔNG BÁO MỜI THẦU A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án Tên đơn vị thông báo: Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom –         Địa chỉ: Số nhà 21 đường Chương Dương, Quy Nhơn, Bình Định –         Điện thoại/ Fax: 056 3546 788; E-mail: Tên dự án: Công trình Thuỷ […]

Đấu thầu thi công xây dựng đường hầm thuỷ điện Trà Xom

Thông tin đấu thầu thi công xây dựng đường hầm thuỷ điện Trà Xom   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:   1. Tên đơn vị thông báo: Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom –  Địa chỉ: Số nhà 21 đường Chương Dương, Quy Nhơn, […]